lördag 26 mars 2011

Fredag och Lördagsaktiviteter

Jag har påbörjat arbetet med fasaden för att vattentäta huset inför våren.
Steg ett var att sätta upp insektsnät på takfoten, den är inbrädad så hela botten av takfoten skall nätas in.
Sedan spikade jag upp de sista mellanrumsbjälkarna och pappade fasaden mot stora huset.
Efter pappen spikade jag upp läkten som ger luftspalten för isoleringen.


Insektsnätet inifrån


Insektsnät inifrån


Inbrädad takfot


Vindpapp inifrån


Vindpapp utifrån


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar